Author: niasosearverp

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות נוחות לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק במאזן הדגם. הערך המשוער של השכרת הנדל"ן היומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.פרסי מערכת ברורה של בנות. עובדים עוזבים את התוסף מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי – הפוך בנות עבודה הגונה עם הכנסה גדולה, ולקוחות מעוניינים מציעים שירותים ישירות לאיכות טובה יותר. שיטה זו היא שמאפשרת לפתח שיתוף פעולה בקו ארוך, אשר יהפוך לנוח הן לעובדים והן ללקוחותינו.

Nothing Found

Dont worry it happens to the best of us.