Author: nsetgeomiche

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק ברצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן רק על כתפי העובדת. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת ברורה של קידום בנות. טיפים מגברים העובדים לוקחים לעצמם. מטרת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי פרטיות – לספק לבנות עבודה הגונה עם הכנסה גדולה, ולקוחות מעוניינים מעניקים לשירותים נכס טוב יותר בלעדית. באופן בלעדי שיטה זו מספקת את ההזדמנות לקבוע שיתוף פעולה בקו ארוך, אשר יהפוך למקום המלחמה הן לעובדים והן ללקוחותינו.

Nothing Found

Dont worry it happens to the best of us.