Author: sobcsullyme

מערכת אמינה לקידום בנות. בונוסים מגברים בנות לוקחות את עצמן. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערת ליווי – לספק לבנות עבודה הגונה עם רווחים רציניים, וגברים עשירים מספקים שירותים ישירות לרכוש הטוב ביותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לפתח שיתוף פעולה בקו ארוך, שיהפוך לרווחיות הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על רצונות העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק על חשבון המודל. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.

Nothing Found

Dont worry it happens to the best of us.