Author: vatificque

מערכת תמריצים שקופה לעובדים. עובדים לוקחים תשלום מהלקוחות בעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית loveroom.co.il – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים כדי להפוך שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. גישה זו היא שמספקת כוחות להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לרווחיות הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על עומק הילדה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה הוא בלעדי על חשבון הילדה. העלות הממוצעת של נדל"ן יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.

Nothing Found

Dont worry it happens to the best of us.